Trung tâm Năng suất Việt Nam Trung tâm Năng suất Việt Nam
PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHÓA ĐÀO TẠO

( Học viên đăng ký bắt buộc phải điền đầy đủ các thông tin và chọn ít nhất 1 khóa học tham gia )

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Địa chỉ

Điện thoại

Fax

E-mail

Khóa học đăng ký

Khóa 1: Tổng quan về năng suất và chất lượng ( Từ 15/11/2013 đến 15/01/2014 )
Khóa 2: Hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 ( Từ 15/04/2014 đến 15/06/2014 )
Khóa 3: Nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm thiểu lãng phí thông qua áp dụng 5S ( Từ 15/07/2014 đến 15/09/2014 )

Skip LoginSkip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 Today Friday, 12 February 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29      
Skip Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

 support@vpc.vn                 
0982208809
Skip Website liên kếtSkip TỪ ĐIỂN - THUẬT NGỮ

TỪ ĐIỂN - THUẬT NGỮ