Trung tâm năng suất Việt Nam Trung tâm năng suất Việt Nam
PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHÓA ĐÀO TẠO

( Học viên đăng ký bắt buộc phải điền đầy đủ các thông tin và chọn ít nhất 1 khóa học tham gia )

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Địa chỉ

Điện thoại

Fax

E-mail

Khóa học đăng ký

Khóa 1: Tổng quan về năng suất và chất lượng ( Từ 15/11/2013 đến 15/01/2014 )
Khóa 2: Hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 ( Từ 15/04/2014 đến 15/06/2014 )
Khóa 3: Nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm thiểu lãng phí thông qua áp dụng 5S ( Từ 15/07/2014 đến 15/09/2014 )

Skip LoginSkip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 Today Tuesday, 27 January 27 28 29 30 31
Skip Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

 support@vpc.vn                 
0982208809
Skip Website liên kếtSkip TỪ ĐIỂN - THUẬT NGỮ

TỪ ĐIỂN - THUẬT NGỮ