Viện Năng suất Việt Nam Viện Năng suất Việt Nam

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHÓA ĐÀO TẠO

( Học viên đăng ký bắt buộc phải điền đầy đủ các thông tin và chọn ít nhất 1 khóa học tham gia )

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Địa chỉ

Điện thoại

Fax

E-mail

Khóa học đăng ký

Khóa 1: Tổng quan về năng suất và chất lượng
Khóa 2: Hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000
Khóa 3: Nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm thiểu lãng phí thông qua áp dụng 5S
Khóa 4: Áp dụng 7 công cụ thống kê trong kiểm soát chất lượng tại doanh nghiệp
Khóa 5: Quản lý tinh gọn - LEAN, nhằm loại bỏ lãng phí và nâng cao năng suất trong doanh nghiệp
Khóa 6: Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể - TPM, để tăng tối đa hiệu suất sử dụng máy móc và cải tiến năng suất
Khóa 7: Hạch toán chi phí dòng nguyên liệu - MFCA, để giảm thiểu lãng phí sử dụng nguyên liệu trong quá trình
sản xuất và cung cấp dịch vụ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Viện Năng suất Việt Nam, Tổng cục TC-ĐL-CL

Số 8 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 04.37561501/ 0982208809; Fax: 04.37561502

E-mail: vnpi@vnpi.vn - Website: www.vnpi.vn


Skip Nội dung đào tạoSkip Hướng dẫn - Quy chế

Hướng dẫn - Quy chế

Skip Chia sẻ kiến thức

Chia sẻ kiến thức

Khóa 1: Tổng quan về năng suất và chất lượng

Khóa 2: Hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiểu chuẩn ISO 9000

Khóa 3: Nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm lãng phí thông qua áp dụng 5S

Khóa 4: Áp dụng 7 công cụ thống kê trong kiểm soát chất lượng tại doanh nghiệp

Khóa 5: Quản lý tinh gọn - LEAN, nhằm loại bỏ lãng phí và nâng cao năng suất trong doanh nghiệp

Khóa 6: Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể - TPM, để tăng tối đa hiệu suất sử dụng máy móc và cải tiến năng suất

Khóa 7: Hạch toán chi phí dòng nguyên liệu - MFCA, để giảm thiểu lãng phí sử dụng nguyên liệu trong quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ

Skip VIDEO

VIDEO

Skip Đăng nhậpSkip Lịch

Lịch

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 Today Thursday, 30 June 30   
Skip Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

    support@vnpi.vn                 
     0982208809
Skip HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Skip ĐÁNH GIÁ THỰC HÀNH TỐT

ĐÁNH GIÁ THỰC HÀNH TỐT

Skip Website liên kếtSkip TỪ ĐIỂN - THUẬT NGỮ

TỪ ĐIỂN - THUẬT NGỮ